Wojciech Bernasiński,
Podharcmistrz
Szczepowy szczepu „Wilanów"
i Wódz Zuchów „Wilki Morskie"
Komenda na terenie Brighton
Asia Kudryś, Przewodniczka,
Opiekunka harcerek
Janusz Kałahurski, Przewodnik, Przyboczny 5DH
Sławek Kudryś, HO
Pomoga przy gromadzie
Marta Hermanczuk, Przewodniczka
Przyboczna skrzatów i harcerek
Ania Bylinka, Ochotniczka,
p.o. Gromadkowa Zuchów
Kasia Typiak,
Przewosniczka
Szepowa szczepu „Łowicki"
i drużynowa Skrzatów